Quyền riêng tư

Tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và đảm bảo an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại ONBET casino. Chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu phán quyết từ tòa án. Tuy nhiên, để đáp ứng các yêu cầu thanh toán, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web của chúng tôi.

Để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân, chúng tôi sử dụng cổng an toàn với chuẩn mã hóa 128 bit SSL để truyền dữ liệu và lưu trữ nó trong môi trường tuyệt mật, đảm bảo rằng không có xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả dữ liệu, cả trong và ngoài hệ thống, đều được hạn chế nghiêm ngặt và được theo dõi chặt chẽ để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi sẽ nhận được thông báo về các khuyến mại và ưu đãi mà có thể họ quan tâm thông qua thư từ từ ONBET và các đối tác của chúng tôi. Chính sách bảo mật của chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba.

Chúng tôi cũng muốn lưu ý rằng nội dung của ONBET, bao gồm cả thông tin trên trang web và máy chủ, chỉ có thể được phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản hoặc sử dụng khi có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ ONBET. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của nội dung mà chúng tôi cung cấp.