Miễn trách nhiệm

  1. ONBET không chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính kịp thời của các trang web liên kết với trang web bên ngoài.
  2. Sử dụng mạng lưới này để đặt cược có thể mang theo trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. Chúng tôi không ủng hộ việc áp dụng mạng lưới này cho những cá nhân ở quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp.
  3. Khách hàng phải đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Bạn chịu mọi rủi ro và lợi nhuận, phát sinh từ sự quan tâm và sự hiểu biết của bạn về ONBET. Hãy xác nhận rằng điều khoản này hợp pháp và khả thi.
  4. Trò chơi trực tuyến và trò chơi không trực tuyến tuân theo các quy tắc pháp luật trong từng quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích bạn tham gia dịch vụ của ONBET nếu nó vi phạm quy định cờ bạc địa phương. Đặt cược có thể là hành vi bất hợp pháp trong một số quốc gia. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc cá cược của bạn luôn hợp pháp tại nơi cư trú. ONBET và các đối tác, nhân viên, đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào từ phía bạn.
  5. Bạn phải đáp ứng đủ độ tuổi pháp lý (tuân theo giới hạn độ tuổi hợp pháp ở khu vực cư trú của bạn) và sử dụng dịch vụ của ONBET mà không vi phạm pháp luật địa phương. Nếu chúng tôi phát hiện rằng bạn chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản trò chơi liên quan và không hoàn lại tiền. Hãy thiết lập tài khoản máy tính của bạn để tránh trẻ em tiếp cận trò chơi. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng ONBET và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất